EXCELADVANCE.COM
 


หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     หลักสูตร     ระยะเวลาในการอบรม     รูปภาพลูกค้าที่เคยเรียน     ติดต่อเรา


 

 
Excel Function

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

• เพื่อให้ได้เรียนรู้สูตรต่างๆ ของการใช้งาน Excel เพื่อให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
• เพื่อเรียนรู้สูตรในกลุ่มต่างๆ ที่นิยมใช้กัน เช่น
   กลุ่ม Logical Function
   กลุ่ม Lookup & Referent Function
   กลุ่ม Date & Time Function
   กลุ่ม Math & Trick Function
   กลุ่ม Text Function
• เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรต้องใช้อย่างไร และความเข้าใจในการใช้สูตรอย่างถูกต้องในแต่ละสูตร ไม่ใช่แบบจำกันมาหรือบอกต่อกันมา
• เพื่อเรียนรู้การนำสูตรไปประยุกต์ใช้ซ้อนกันได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในการสร้างสูตรที่จะต้องใช้ซ้อนกันในบางครั้ง
• เพื่อเรียนรู้สูตรในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

• การสร้างสูตรถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ถ้าข้อมูลใช่แบบที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบแบบที่หนึ่ง หรือ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบเป็นแบบที่สอง
• การลดการใช้สูตรที่มีหลายๆ เงื่อนไข เพื่อให้สูตรสั้นลง รวมถึงการทำความเข้าใจสูตรที่สร้างได้ง่ายขึ้น
• การใช้สูตรที่จำเป็นต้องใช้ซ้อนกันเมื่อมีหลายๆ เงื่อนไข ในวิธีการที่ง่ายมากๆ ซึ่งจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้ โดยจะไม่สับสนในการสร้างสูตร ใน Excel
• การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
• การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
• การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
• การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
• การปัดเศษจำนวนของทศนิยมในรูปแบบต่างๆ
• การปัดจำนวนเต็มขึ้น ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตาม
• การทำให้ได้ตัวเลขใหม่ โดยให้หลักหน่วย หรือหลักสิบเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
• การทำให้หลักที่สองของเศษทศนิยมให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
• การทำให้หลักสิบของจำนวนเต็มลงท้ายด้วยเก้าสิบทั้งหมด
• การต้องการตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็มอย่างเดียว โดยไม่เอาเศษทศนิยม ซึ่งจะต้องได้เลขจำนวนเต็มเหมือนเดิม
• การปัดเศษทศนิยมให้ได้เศษทศนิยมตามสกุลเงินของไทยเรา
• การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย
• การแยกข้อมูลของวันที่ ให้ได้เฉพาะตัวเลขของวันที่ หรือ เดือน หรือ ปี เพียงอย่างเดียวใน Excel
• การรวมข้อมูลของตัวเลข วัน เดือน ปี ให้กลายเป็นวันที่ของ Excel ที่สามารถใช้งานได้
• การหาระยะเวลาเป็น ปี เดือน วัน ตั้งแต่วันที่เริ่มจนถึงวันที่ปัจจุบัน
• การหาวันที่ว่าเป็นวันใด ของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
• การแยกจำนวนชั่วโมงและนาที ออกจากกัน เพื่อใช้ในการคำนวณ
• การหาข้อมูลที่ Error และการแก้ไขไม่ให้แสดง Error โดยอัตโนมัติ
• การให้หาข้อมูลของ วันที่ หรือตัวเลข ว่าอยู่ในรูปแบบของตัวเลข หรือ ตัวอักษร
• การนับจำนวนข้อมูลของวันที่ โดยป้อนเฉพาะชื่อเดือนเท่านั้น
• การป้อนเฉพาะรหัสของสินค้า โดยให้แสดงรายการอื่นๆ ออกมาให้ด้วย เช่น รายละเอียดของสินค้า หรือ ราคาสินค้า โดยไม่ต้องเสียเวลาไปคีย์เอง
• การแก้ไขรหัสของสินค้า ถ้าไม่สามารถดึงข้อมูลได้ เพราะรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกัน
• ให้แสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการ ซึ่งเดือนต่างๆ ที่อยู่ในแนวนอน โดยให้แสดงข้อมูลของเดือนที่ต้องการออกมาทั้งหมด
• ข้อมูลอยู่ในรูปแบบตาราง ต้องการดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการในตาราง
• ข้อมูลมีช่องว่างด้านหน้าของตัวหนังสือในหลายๆ บรรทัดโดยต้องการจะลบออก ในวิธีที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องมาลบออกเองด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน
• ข้อมูลเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมด แต่ต้องการทำให้เป็นตัวใหญ่หมด หรือ จะให้เป็นตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกเท่านั้น
• ข้อมูลอยู่ในช่องเดียวกัน ต้องการจะแยกออกมาให้เป็นคนละช่อง
• ข้อมูลอยู่คนละช่อง ต้องการให้มาอยู่ในช่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลามาป้อนใหม่
• นับจำนวนตัวอักษรทั้งหมดว่ามีกี่ตัวอักษร เพื่อใช้ในการคำนวณ
• ค้นหาตัวอักษรที่ต้องการ ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการคำนวณ
 


เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Function ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรใด ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนั้นหรือไม่)


 
  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การใช้สูตรที่ต้องการให้ Bonus กับพนักงาน ตามยอด Amount ที่พนักงานขายได้

ตัวอย่าง 2 : การลบช่องว่างของข้อมูลออก ซึ่งใช้สูตรเป็นตัวจัดการ โดยไม่ต้องเสียเวลาลบช่องว่างออกที่ละรายการ


 


 
  ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกศิษย์ดีมาก ให้ความชัดเจนกับทุกคำถามที่สงสัย ไม่นึกมาก่อนเลยว่า Function ใน Excel จะช่วยให้การทำงานใน Excel รวดเร็วขึ้นมาก รู้อย่างนี้น่าจะเรียนตั้งแต่แรกเพราะเสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้มีประโยชน์มากจริงๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ครับ

(CHAMPACA.CO.,LTD. - SENIOR OFFICER - WARIN THUMMAPATRATCHATA)

ได้เรียนรู้สูตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่วยให้การทำงาน Excel ได้รวดเร็ว ดีมากเลยครับ สามารถนำไปใช้ร่วมกับสูตรอื่นๆ ได้อีกมาก
(บ. เฮ็นซูกิ (ไทยแลนด์) จก. - ผู้จัดการ - วิวัฒน์ มณีชัยศร)

ชอบมากค่ะหลักสูตรนี้ ช่วยทำให้การใช้งานดีขึ้นกว่าเดิมมากเลย เมื่อก่อนไม่รู้สูตรที่ใช้งาน ทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเลย ขอบคุณค่ะ
(บ. อีโกลเบอร์ไรด์ จก. - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - วรรณี ประสานมิตร)


 
  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง