EXCELADVANCE.COM
 


หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     หลักสูตร     ระยะเวลาในการอบรม     รูปภาพลูกค้าที่เคยเรียน     ติดต่อเรา


 

 
Excel for Manager

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

• การจัดเรียงข้อมูล ตั้งแต่ฟิลด์เดียว จนถึงในหลายๆ ฟิลด์ตามที่ต้องการ
• การจัดเรียงข้อมูล ตามรายชื่อที่เราต้องการเอง ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถทำการจัดเรียงข้อมูลได้
• การสร้างรายการของข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง โดยเรียงตามที่เราต้องการ
• การสร้างรายการของข้อมูลที่ต้องการจัดเรียงเอง โดยการนำข้อมูลเข้าจากภายนอก
• การจัดเรียงข้อมูลตามสีพื้นที่ได้สร้างไว้
• การจัดเรียงข้อมูลตามสีตัวอักษรที่ได้สร้างไว้
• การสร้างผลรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยวิธีการที่รวดเร็ว
• การสร้างผลรวมในแต่ละกลุ่มข้อมูล ในหลายระดับของแต่ละกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีที่รวดเร็ว
• การก๊อปปี้ข้อมูลเฉพาะยอดรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ซ่อนไว้ใน Excel
• การซ่อนปุ่มของการขยายการแสดงข้อมูล เพื่อไม่ให้คนอื่นใช้งาน
• การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะตัวเลข
• การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะตัวหนังสือ
• การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะวันที่
• การใช้วิธีการกรองข้อมูลในขั้นสูง หรือ Advance Filter ซึ่งจะช่วยทำให้การกรองข้อมูลทำได้มากขึ้นกว่าการใช้ Filter แบบธรรมดาซึ่งจะปลดล๊อคข้อจำกัดที่การใช้ Filter แบบธรรมดาไม่สามารถทำได้
• การดึงข้อมูล หรือ การ Extract Data ออกมาจากผลของการกรองข้อมูลที่ได้สร้างไว้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานอย่างอื่นต่อ
• การใช้ Table ใน Excel กับ Database ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ Format ข้อมูลให้รวดเร็ว
• การกรองข้อมูลด้วย Table
• การหาผลรวมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
• การแสดงผลรวมในรูปแบบต่างๆ
• การปรับขนาดพื้นที่ของ Table
• การเปลี่ยนรูปแบบ Table ให้เป็นแบบธรรมดา
• การป้องกันข้อมูลไม่ให้คนอื่นมาแก้ไขข้อมูล
• การป้องกันการเปิดไฟล์โดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะเปิดไฟล์ได้
• การป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ถึงจะแก้ไขข้อมูลได้
• การ Zoom ข้อมูลให้มีขนาดเล็ก หรือใหญ่ตามที่ต้องการ
• การ Zoom ข้อมูลเฉพาะที่โดยให้แสดงข้อมูลในหน้าจอตามที่ต้องการเท่านั้น
• การแสดงข้อมูลในหลายๆ Sheet พร้อมๆ กัน เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลของ Sheet อื่นๆ
• การแสดงข้อมูลหลายๆ ไฟล์ให้เห็นพร้อมๆ กันในหน้าจอเดียว
• การเปิดหลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียวใน Excel โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดที่จะไฟล์
• การกำหนดให้ Row หรือ Column ที่ต้องการหยุดอยู่กับที่เมื่อทำการเลื่อน Scroll Bar
• การซ่อน Ribbon เพื่อให้แสดงพื้นที่ของข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้น
• การยกเลิกการซ่อน Ribbon
• การย้าย Toolbar เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
• การเพิ่มปุ่มคำสั่งของ Toolbar ต่างๆ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน Excel
• การลบปุ่มคำสั่งของ Toolbar ถ้าไม่ต้องการใช้อีกต่อไป
• การสร้าง Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน Row หรือ Column เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล
• การสร้าง Group Data หลายชั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน
• การ copy ช้อมูลที่แสดงจากการใช้ Group Data
• การไม่ให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อให้คนอื่นเห็น
• การให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งานอีกครั้ง
• การสร้างชาร์ต การแก้ไขชาร์ต และการเปลี่ยนรูปแบบชาร์ต
• การเพิ่มข้อมุลบางส่วนในชาร์ตของ Excel เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในชาร์ต
• การฟอร์แมทชาร์ตให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
• การเก็บรูปแบบของชาร์ตที่ได้สร้างไว้ในหลายๆ รูปแบบ
• การนำรูปแบบของชาร์ตที่ได้สร้างไว้นำมาใช้งานอย่างรวดเร็ว
• การสร้างชาร์ตจากรูปแบบที่สร้างไว้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งชาร์ต
• การย้ายชาร์ตไปอยู่ที่ Sheet ใหม่ หรือการย้ายชาร์ตไปอยู่รวมกับข้อมูล


เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้บริหาร


 
  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กัน คนละชีตในไฟล์เดียวกัน แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับชีตกลับไปกลับมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน เช่น  การ​ดูข้อมูลของพนักงานทั้งสองคนพร้อมกันระหว่าง Andrew กับ Laura

ตัวอย่าง 2 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กันคนละไฟล์ แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับไฟล์ไปมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน


 


 
  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง