EXCELADVANCE.COM
 


หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     หลักสูตร     ระยะเวลาในการอบรม     รูปภาพลูกค้าที่เคยเรียน     ติดต่อเรา


 

 
Excel Basic

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

  • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Excel สำหรับผู้ที่มีความรู้ Excel มาไม่มาก
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งานที่เกี่ยวกับ sheet ในด้านต่างๆ เพื่อให้ใช้งาน Excel ได้สะดวกและรวดเร็ว
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งานด้านการเลือกพื้นที่ข้อมูล เพื่อใช้ในการย้าย หรือก๊อปปี้ข้อมูล หรือการฟอร์แมทข้อมูล เป็นต้น
  • เพื่อเรียนรู้การใช้สูตรที่เป็นพื้นฐานที่ต้องใช้
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งานสูตรที่เป็นรูปแบบ Absolute และ Relative ว่าต้องใช้งานอย่างไร ซึ่งการใช้สูตรจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Comment เพื่อสะดวกในการบันทึกหมายเหตุที่เราต้องการจะบันทึก
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งานด้านการพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
  • เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Ribbon และ Toolbar

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

• การจัดการ Sheet ในรูปแบบต่างๆ ที่จะทำให้การทำงานใน Excel มีความรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น
• การย้าย หรือการก๊อปปี้ Sheet ไปยังตำแหน่งใหม่ หรือย้ายไปไว้ที่ไฟล์ใหม่ หรือย้ายไปไว้ในไฟล์อื่นที่ต้องการ
• การใส่สีให้กับ Sheet เพื่อสะดวกในการใช้งาน
• การเลือกพื้นที่ในลักษณะต่างๆ การจัดการเรื่อง Row และ Column ใน Excel เช่น การเลือกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ของ Row และ Column เพื่อให้สะดวกในการใช้งานในเรื่องอื่นๆ
• การ copy ข้อมูล ใน Excel แบบ paste ได้ครั้งเดียว หรือ paste ได้หลายๆ ครั้ง
• การ paste โดยได้ขนาดความกว้างของ column เท่าเดิม
• การเพิ่ม และการลบ ข้อมูล ในลักษณะต่างๆ
• การซ่อนข้อมูลที่ Row หรือ Column เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น
• การแสดงข้อมูลที่ซ่อนไว้ออกมาใช้งานที่ Row หรือ Column
• การใส่รูปภาพใน Excel
• การใช้งาน Format Cell ใน Excel ในลักษณะต่างๆ ในรูปแบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข และ วันที่
• การสร้างสูตรเพื่อที่จะคำนวณหาตัวเลข โดยจะต้องเข้าใจวิธีการสร้างสูตรให้ถูกต้อง
• การสร้างสูตรด้วยการใช้รูปแบบ Absolute และ Relative ในการหาข้อมูล
• การใช้สูตรที่ยอดนิยมใช้กัน เช่น การหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย การหาจำนวน การหาค่าสูงสุด การหาค่าต่ำสุด ของตัวเลข
• การสร้างสูตรหาข้อมูล ถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา
• การสร้าง การแก้ไข และการลบ Comment หรือ หมายเหตุ ใน Excel
• การแสดง Comment ที่ได้สร้างไว้
• การซ่อน Comment เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่ามีการสร้าง Comment เอาไว้ใน speadsheet
• การหา Comment ที่ได้สร้างไว้
• การพิมพ์ข้อมูล และ Comment ออกมาด้วยกัน
• การลบ Comment ทั้งหมดที่มีในครั้งเดียว
• การจัดข้อมูลส่วนที่เกินให้พิมพ์อยู่ในหน้าเดียวกัน
• การพิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
• การพิมพ์ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการหลายๆ ที่และให้แสดง Header ในทุกๆ หน้าที่พิมพ์
• การตัดแบ่งหน้าใหม่ในการพิมพ์
• การสร้าง Header และ Footer
• การพิมพ์หมายเลขของ Row และ Column ออกมาด้วย
• การพิมพ์เส้น Gridline เพื่อง่ายในการดูข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยไม่ต้องวาดตารางในข้อมูล
• การจัดการเรื่องกระดาษที่จะพิมพ์
• การซ่อน Ribbon เพื่อให้แสดงพื้นที่ของข้อมูลให้เพิ่มมากขึ้น
• การยกเลิกการซ่อน Ribbon
• การย้าย Toolbar เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
• การเพิ่มปุ่มคำสั่งของ Toolbar ต่างๆ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน Excel
• การลบปุ่มคำสั่งของ Toolbar ถ้าไม่ต้องการใช้อีกต่อไป


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยใช้ Excel มาก่อน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ในขั้นเบื้องต้นได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานใน Excel มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรใด ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนั้นหรือไม่)


 
  ความประทับใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น)

ไม่ค่อยรู้การใช้งาน excel มาก อยากใช้งาน excel ให้ดีขึ้น เลยลองมากเรียนหลักสูตรนี้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ช่วยสอนให้รู้ excel ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นมาก คิดว่าจะลงเรียนในหลักสูตรอื่นๆ อีก ชอบอาจารย์ที่สอนเข้าใจง่าย อาจารย์ใจเย็น คอยดูว่าทำไม่ได้ตรงไหนก็จะคอยช่วยตลอด ชอบมากเลยครับ
(LINER CO., LTD. - OFFICER - SUCHART MANEEWONG)
 

 
  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง