EXCELADVANCE.COM
 


หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     หลักสูตร     ระยะเวลาในการอบรม     รูปภาพลูกค้าที่เคยเรียน     ติดต่อเรา


 

 
Excel for Accounting and Sales

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

• เพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้านบัญชี หรือด้านฝ่ายขาย โดยสามารถที่จะจัดการข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ เพื่อจัดการให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้งานอย่างอื่นได้ต่อไปง่ายยิ่งขึ้น
• เพื่อเรียนรู้การจัดเรียงข้อมูลในลักษณะต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสะดวกในการดูข้อมูล หรือ พิมพ์ข้อมูลตามที่ต้องการ
• เพื่อเรียนรู้การสร้างผลรวมข้อมูลในแต่ละกลุ่มของข้อมูลในวิธีการที่รวดเร็ว
• เพื่อเรียนรู้การกรองข้อมูลเพื่อที่จะดูข้อมูลเฉพาะบางเรื่องที่ต้องการ หรือการใช้การกรองข้อมูลขั้นสูงที่การใช้แบบธรรมดาไม่สามารถที่จะช่วยได้ รวมถึงการดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลตามสิ่งที่เราต้องการอยากจะดูโดยไม่ต้องการไปกระทบกับฐานข้อมูลที่ใช้อยู่
• เพื่อเรียนรู้การใช้งาน Table เพื่อ Format ข้อมูลให้ออกมาสวยงามและใช้ง่าย
• เพื่อสร้างกลุ่มของข้อมูล เพื่อให้สะดวกในการดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
• เพื่อเรียนรู้การปรับขนาดการแสดงผลที่หน้าจอได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน Excel
• เพื่อเรียนรู้การจัดการกับตัวเลขในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรนี้

• การจัดเรียงข้อมูล ตั้งแต่ฟิลด์เดียว จนถึงในหลายๆ ฟิลด์ตามที่ต้องการ
• การจัดเรียงข้อมูล ตามรายชื่อที่เราต้องการเอง ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถทำการจัดเรียงข้อมูลได้
• การจัดเรียงข้อมูลตามสีพื้นที่ได้สร้างไว้
• การจัดเรียงข้อมูลตามสีตัวอักษรที่ได้สร้างไว้
• การเพิ่มบรรทัดว่าง คั่นระหว่างข้อมูลทุกบรรทัด โดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มบรรทัดเปล่า
• การสร้างผลรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยวิธีการที่รวดเร็ว
• การสร้างผลรวมในแต่ละกลุ่มข้อมูล ในหลายระดับของแต่ละกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีที่รวดเร็ว
• การก๊อปปี้ข้อมูลเฉพาะยอดรวมของแต่ละกลุ่มข้อมูล โดยไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ได้ซ่อนไว้ใน Excel
• การซ่อนปุ่มของการขยายการแสดงข้อมูล เพื่อไม่ให้คนอื่นใช้งาน
• การกรองข้อมูลที่เป็นลักษณะตัวเลข ลักษณะตัวหนังสือ และลักษณะวันที่
• การใช้วิธีการกรองข้อมูลในขั้นสูง หรือ Advance Filter ซึ่งจะช่วยทำให้การกรองข้อมูลทำได้มากขึ้นกว่าการใช้ Filter แบบธรรมดาซึ่งจะปลดล๊อคข้อจำกัดที่การใช้ Filter แบบธรรมดาไม่สามารถทำได้
• การดึงข้อมูล หรือ การ Extract Data ออกมาจากผลของการกรองข้อมูลที่ได้สร้างไว้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานอย่างอื่นต่อ
• การใช้ Table ใน Excel กับ Database ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ Format ข้อมูลให้รวดเร็ว
• การกรองข้อมูลด้วย Table
• การหาผลรวมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
• การแสดงผลรวมในรูปแบบต่างๆ
• การปรับขนาดพื้นที่ของ Table
• การเปลี่ยนรูปแบบ Table ให้เป็นแบบธรรมดา
• การสร้าง Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้าน Row หรือ Column เช่น การดูข้อมูล หรือ การพิมพ์ข้อมูล
• การสร้าง Group Data หลายชั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน
• การ copy ช้อมูลที่แสดงจากการใช้ Group Data
• การยกเลิกการ Group Data ออกที่ละชั้น
• การไม่ให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อให้คนอื่นเห็น
• การให้แสดงเครื่องมือของ Group Data เพื่อสะดวกในการใช้งาน
• การ Zoom ข้อมูลให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามที่ต้องการ
• การ Zoom ข้อมูลเฉพาะที่โดยให้แสดงข้อมูลในหน้าจอตามที่ต้องการเท่านั้น
• การแสดงข้อมูลในหลายๆ Sheet พร้อมๆ กัน เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลของ Sheet อื่นๆ
• การแสดงข้อมูลหลายๆ ไฟล์ให้เห็นพร้อมๆ กันในหน้าจอเดียว
• การเปิดหลายๆ ไฟล์ในครั้งเดียวใน Excel โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปิดที่จะไฟล์
• การกำหนดให้ Row หรือ Column ที่ต้องการหยุดอยู่กับที่เมื่อทำการเลื่อน Scroll Bar
• การสร้างสูตรถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ถ้าข้อมูลใช่แบบที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบแบบที่หนึ่ง หรือ ถ้าไม่ใช่อย่างที่ต้องการแล้วจะให้เป็นคำตอบเป็นแบบที่สอง
• การลดการใช้สูตรที่มีหลายๆ เงื่อนไข เพื่อให้สูตรสั้นลง รวมถึงการทำความเข้าใจสูตรที่สร้างได้ง่ายขึ้น
• การใช้สูตรที่จำเป็นต้องใช้ซ้อนกันเมื่อมีหลายๆ เงื่อนไข ในวิธีการที่ง่ายมากๆ ซึ่งจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้ โดยจะไม่สับสนในการสร้างสูตร ใน Excel
• การนับจำนวนข้อมูลใน Excel ในรูปแบบต่างๆ เช่น นับเฉพาะตัวเลข นับเฉพาะตัวหนังสือ หรือ นับเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องการให้หา
• การนับจำนวนของช่วงตัวเลขของข้อมูลเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องการให้ได้อย่างที่รวดเร็วใน Excel
• การหายอดรวมของข้อมูล ตามเงื่อนไขที่เราต้องการในรูปแบบต่างๆใน Excel
• การหายอดรวมของช่วงตัวเลขที่ต้องการ โดยไม่ต้องมารวมด้วยมือเองใน Excel
• การปัดเศษจำนวนของทศนิยมในรูปแบบต่างๆ
• การปัดจำนวนเต็มขึ้น ถ้ามีเศษทศนิยมไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตาม
• การทำให้ได้ตัวเลขใหม่ โดยให้หลักหน่วย หรือหลักสิบเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
• การทำให้หลักที่สองของเศษทศนิยมให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดใน Excel
• การทำให้หลักสิบของจำนวนเต็มลงท้ายด้วยเก้าสิบทั้งหมด
• การต้องการตัวเลขเฉพาะจำนวนเต็มอย่างเดียว โดยไม่เอาเศษทศนิยม ซึ่งจะต้องได้เลขจำนวนเต็มเหมือนเดิม
• การปัดเศษทศนิยมให้ได้เศษทศนิยมตามสกุลเงินของไทยเรา
• การเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • เนื้อหาของหลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านบัญชี หรือด้านฝ่ายขาย ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้งานของ Excel ต่างๆ ได้มากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
  ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กัน คนละชีตในไฟล์เดียวกัน แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับชีตกลับไปกลับมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน เช่น  การ​ดูข้อมูลของพนักงานทั้งสองคนพร้อมกันระหว่าง Andrew กับ Laura

ตัวอย่าง 2 : การแสดงข้อมูลที่อยู่กันคนละไฟล์ แสดงให้เห็นพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการสลับไฟล์ไปมา ซึ่งจะทำให้สะดวกในการใช้งาน


 


 
  หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง