EXCELADVANCE.COM
 


หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     หลักสูตร     ระยะเวลาในการอบรม     รูปภาพลูกค้าที่เคยเรียน     ติดต่อเรา


 

  Excel
 
 
Excel Basic
สอนการใช้งาน Excel ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน Excel ในขั้นสูงขึ้นต่อไป...อ่านเพิ่มเติม

Excel Intermediate
สอนการใช้งาน Excel ในระดับขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน Excel ได้ดีและเก่งมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม

Excel Function
สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรต่างๆ ที่นิยมใช้กันในทางธุรกิจ ซึ่งมีสูตรต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้การทำงาน Excel ให้เร็วมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม

Excel for Accounting and Sale
สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายขาย ซึ่งจะช่วยให้การทำงาน Excel ให้สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม

Excel for Manager
สอนการใช้งาน Excel สำหรับผู้บริหารหรือผู้จัการ ซึ่งจะเป็นการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จะช่วยให้การทำงาน Excel ให้สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม

  Excel Advance Function
สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับสูตรในขั้นที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานสูตรของ Excel ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม

Excel Inside Database
สอนการใช้งาน Excel โดยใช้ฐานข้อมูลที่มีมาทำรายงานในรูปแบบต่างๆ หรือให้แสดงข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ...อ่านเพิ่มเติม

Excel PivotTable
สอนการใช้งาน Excel ในด้านการทำรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลที่มี ซึ่งจะช่วยทำให้ได้รายงานสรุปได้รวดเร็วมาก...อ่านเพิ่มเติม

Excel Advance PivotTable
สอนการใช้งาน PivotTable ขึ้นสูง ซึ่งจะช่วยให้การรายงานสรุปด้วย Excel ให้สะดวกเร็วมากยิ่งขึ้นและปลดล๊อคข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน...อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

  Excel Conditional Format
สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการ Format ข้อมูล หรือ จากฐานข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการใช้งานด้านการ Format ข้อมูล หรือสะดวกในการค้นหาข้อมูล...อ่านเพิ่มเติม

Excel Auto Chart
สอนการใช้งาน Excel ที่เกี่ยวกับการใช้งาน Chart ใน Excel กับข้อมูลที่นำมาสร้าง Chart อย่างสะดวกในการใช้งานได้มากยิ่งขี้น...อ่านเพิ่มเติม

Excel Advance Technique 1
สอนการใช้เทคนิคของ Excel ที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม
Excel Advance Technique 2
สอนการใช้เทคนิคของ Excel เพิ่มมากขึ้นพื่อที่จะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม 


 

         
 
     
 
 
  PowerPoint
 
  PowerPoint Basic
สอนการใช้งาน PowerPoint ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน PowerPoint ในขั้นสูงขึ้นต่อไป...อ่านเพิ่มเติม

PowerPoint Intermediate
สอนการใช้งาน PowerPoint ในระดับขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยให้การใช้งาน PowerPoint ได้ดีและเก่งมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม

PowerPoint Advance
สอนการใช้งาน PowerPoint ในระดับขั้นสูง เพื่อให้การ Present ดีมากยิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม
 
     
 
 
  Access
 
  Access Basic
สอนการใช้งาน Access ในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน Access ในขั้นสูงขึ้นต่อไป...อ่านเพิ่มเติม

Access Intermediate - Advance
สอนการใช้งาน Access ในระดับขั้นกลางถึงระดับสูง เพื่อช่วยให้การใช้งาน Access ได้ดียิ่งขึ้น...อ่านเพิ่มเติม