EXCELADVANCE.COM
 


หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     หลักสูตร     ระยะเวลาในการอบรม     รูปภาพลูกค้าที่เคยเรียน     ติดต่อเรา


 


Training Microsoft Excel - PowerPoint - Access

Training Course : Basic - Intermediate - Advance
 


 

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

Tips Technique...

ทำอย่างไรใน Excel ถ้าต้องการใช้งาน Excel ให้เร็วขึ้น เช่น

  • เทคนิคการหาผลในด้านแนวนอนและแนวตั้งในเวลาพร้อมกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาหาผลรวมที่ละด้าน
  • เทคนิคการใช้สูตร IF แบบซ้อนๆ กันหลายๆ ชั้นอย่างง่ายๆ โดยไม่ติดปัญหาในการใช้สูตรใดๆ ทั้งสิ้น

หาคำตอบได้ในหลักสูตร Excel Advance Technique 2


 

ExcelAdvance.com รับฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Excel, PowerPoint และ Access ในหลายระดับตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ให้กับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ ถึงสถานที่ทำงานของลูกค้า หรือ On site เพื่อช่วยในการเสริมทักษะการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานให้มีความชำนาญเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้การทำงานของพนักงานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น เช่น

หลักสูตรของโปรแกรม Excel
ทางเรามีจัดฝึกอบรมในระดับพื้นฐานให้กับพนักงานที่พึ่งจบการศึกษาและเริ่มเข้าทำงาน ซึ่งพนักงานใหม่นี้อาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Excel หรือพนักงานที่ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์บ่อย ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่
Excel Basic

ถ้าพนักงานมีความรู้ Excel มาบ้างแล้วในระดับพื่นฐาน แต่อยากรู้โปรแกรม Excel เพิ่มมากกว่าเดิมในระดับกลางเพื่อช่วยให้การทำงาน Excel สะดวกและดีมากยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้เรียนหลักสูตร Excel Intermediate ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Intermediate

ส่วนถ้าพนักงานที่มีความรู้ในระดับกลางมาแล้วแต่ไม่ค่อยที่จะรู้สูตรของ Excel และต้องการที่จะเพิ่มความรู้ในการใช้งานสูตรของ Excel ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ก็ควรที่จะเรียนในหลักสูตร Excel Function ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงสูตรที่นิยมใช้กันในด้านธุรกิจของการทำงาน ซึ่งจะช่วยทำให้เข้าใจการใช้งานของสูตรแต่ละสูตร ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Function

ส่วนถ้าต้องการใช้สูตรในขั้นสูงขึ้น เช่น อาจจะใช้สูตรในเรื่องของการดึงข้อมูลในลักษณะต่างๆ ซึ่งการใช้สูตร Vlookup อาจจะไม่สามารถทำได้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้สูตรอื่นแทนเพื่อดึงข้อมูลตามที่ต้องการให้ได้ เป็นต้น ขอแนะนำหลักสูตร Excel Advance Function ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Advance Function

แต่ถ้ามีข้อมูลที่เป็น Database หรือฐานข้อมูล ซึ่งต้องการที่จะนำข้อมูลนั้นมาจัดเรียงใหม่หรือ Sort ในรูปแบบที่เราต้องการ การกรองข้อมูลด้วยการใช้ Filter เพื่อให้แสดงข้อมูลตามที่ต้องการจะดูหรือจะพิมพ์ข้อมูล โดยอาจจะต้องการกรองข้อมูลขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการได้ ซึ่งการใช้การกรองข้อมูลแบบธรรมดาไม่อาจที่จะทำได้ เป็นต้น ขอแนะนำหลักสูตร Excel Inside Database ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Inside Database

หรือถ้าต้องการทำรายงานสรุปข้อมูลหรือการทำ PivotTable นั้น ในหลักสูตรของ Excel PivotTable จะสอนตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยใช้มาก่อน หรือ ผู้ที่เคยใช้แต่อยากรู้การใช้ PivotTable ให้มากยิ่งขึ้น ขอแนะนำหลักสูตร Excel PivotTable ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel PivotTable

ส่วนถ้าต้องสร้างรายงานสรุปด้วย PivotTabel จากข้อมูลที่มาจากหลายที่ซึ่งข้อมูลอาจจะแยกเก็บอยู่คนละชีต หรือแยกเก็บคนละไฟล์ หรือ ข้อมูลเก็บอยู่ในรูปแบบของตาราง หรือ ข้อมูลมีเป็นจำนวนมากหลายล้านบรรทัดหรือหลายล้าน Record ซึ่งข้อมูลอาจจะเก็บอยู่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น  Access หรือ Text File หรือ SQL เป็นต้น ซึ่งถ้าต้องการนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาสร้าง PivotTable ขอแนะนำหลักสูตร Excel Advance PivotTable สามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Advance PivotTable

และถ้าต้องการที่จะทำการฟอร์แมตข้อมูลเพื่อให้ง่ายในการดูข้อมูล หรือให้ง่ายในการหาข้อมูลที่ต้องการนั้นๆ ขอแนะนำหลักสูตร Excel Conditional Format โดยจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำมาก่อนไปจนถึงระดับสูง ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Conditional Format

ส่วนถ้าท่านใดที่ต้องสร้าง Chart ด้วย Excel อาจจะพบกับปัญหาที่ต้องเลือกพื้นที่ข้อมูลกันบ่อยๆ เมื่อพื้นที่ข้อมูลที่จะใช้สร้างชาร์ตมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่มมากขึ้นหรือลดลง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการปรับพื้นที่หรือเลือกพื้นที่ของข้อมูลเพื่อปรับ Chart ทำได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องไปทำการเลือกข้อมูลใหม่ทุกๆ ครั้งเหมือนที่เคยทำกันมา ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Auto Chart

ส่วนถ้าต้องการเรียนรู้เทคนิคของการใช้งาน Excel ให้มีความสะดวกและรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น ขอแนะนำหลักสูตร Excel Advance technique 1 ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้การใช้งาน Excel สะดวกและดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Advance Technique 1

หรือถ้าต้องการเรียนรู้เทคนิคเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมอีก แนะนำหลักสูตร Excel Advance Technique 2 ซึ่งจะทำให้การใช้งาน Excel สะดวกและรวดเร็วขึ้นในหลายๆ ด้าน ขอแนะนำหลักสูตร Excel Advance technique 2 ซึ่งจะมีเทคนิคต่างๆ อีกมากมายที่จะทำให้การใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากมายทั้งสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Advance Technique 2

หรือถ้าต้องการเรียนรู้วิธีการสร้าง Dashboard ด้วย Excel เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลสรุปในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะใช้กับหน่วยงานใดๆ ก็ตาม ขอแนะนำหลักสูตร Excel Dashboard ซึ่งจะช่วยให้การแสดงข้อมูลในรูปแบบ Dashboard นี้ทำให้ดูเข้าใจง่าย สะดวกรวดเร็วในการดูข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถที่จะอ่านรายละเอียดของหลักสูตรนี้ได้ที่ Excel Dashboard

ดังนั้น ถ้าต้องการให้บริษัทเราสอน Excel, PowerPoint และ Access ให้กับพนักงานของบริษัทหรือหน่วยงานของท่าน โดยอบรม ณ สถานที่ของท่านก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทเราได้ ทางบริษัทยินดีให้การสอน Excel, PowerPoint และ Access เพื่อให้พนักงานของท่านมีความรู้ ทักษะในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น และงานเสร็จเร็วขึ้น

(ถ้าพนักงานของบริษัทท่านไม่แน่ใจว่าควรจะเรียนในหลักสูตรใด ทางบริษัทเรามีการทดสอบวัดความรู้ของพนักงานก่อน เพื่อที่จะได้วัดความรู้ของพนักงานว่าควรที่จะเรียนในหลักสูตรนั้นหรือไม่)


 

จัดทำและสงวนสิทธิโดย ExcelAdvance.com (Linker Limited Partnership)